سنگ نمک (Salt Rock)
سـنگ نـمـک یـا هالیت (halite) یــک نمک تصفیه نشده، با رنـگ خاکستری و ممـلو از نـاخالـصی است. از این نمک برای ذوب کردن یخ و برف در خیابانها و جاده ها استفاده میشود. سنگ نمک در واقع سدیم کلراید است با فرمول شیمیایی (NaCl).
نمک سفره (Table Salt)
سنگ نمک تصفیه شده و آسیاب شده است، که معمولاً با ید غنی سازی شده است.
نمک دریا (Sea Salt)
این نوع نمک با تبخیر آب دریا و اقیانوسها حاصل میشود. ترکیابت شیمیایی نمک دریا شامل سدیم، کلراید، سولفات، منیزیوم، پتاسیم، کلسیم است. نمک دریا تصفیه نشده و فاقد ید میباشد.
نمک ترش (Sour Salt)
نمک ترش و یا نمک سیتریک که از میوه های اسیدی نظیر لیمو ترش استخراج میشود.
نمک تصفیه نشده (Unrefined Salt)
مصرف این نوع نمک به خاطر دارا بودن ناخالصی های خطرناک توصیه نمیگردد. ناخالصی های نمک تصفیه نشده میتواند شامل: جیوه، آرسنیک، فلور، کادمیوم، سولفات کلسیم، منیزیوم، سنگ گچ و سایر فلزات سنگین باشد.
نمک تصفیه شده (Refined Salt)
در این نمک ناخالصی های نمک جدا می شود. این نمک حداقل از ۹۵ درصد سدیم کلراید تشکیل یافته است.
نمک تصفیه شده و ید دار
مصرف این نوع نمک توصیه می گردد. مواد تشکیل دهنده این نوع نمک ۹۵ درصد کلراید سدیم می باشد.

اشتراک گذاری مطلب با دیگران :