امروزه برداشت نمک خوراکی به روش‌های گوناگون انجام می‌شود:
برداشت از لایه‌های سنگی نمک که به صورت نهشته‌های رسوبی از گذشته به جا مانده است،
بهره‌برداری از گنبدهای نمکی
جدا کردن بخشی از آب دریاها و دریاچه‌ها به صورت حوضچه و جمع‌آوری نمک آن‌ها پس از تبخیر.
بهره‌برداری از آب چشمه‌هایی که مقدار زیادی نمک حل‌شده دارند.
​چگونگی به وجود آمدن این گونه چشمه‌ها به این صورت است که وقتی آب‌های جاری یا زیرزمینی از مناطق نمک‌دار عبور می‌کنند، مقداری نمک را در خود حل می‌کنند و همراه می‌برند. رودهایی مانند تلخه‌رود و رودشور از جمله آب‌های جاری هستند که مقداری نمک را با خود جابه‌جا می‌کنند. چشمه‌های یاد شده هم از جمله آب‌های زیرزمینی نمک‌داری هستند که به سطح زمین راه پیدا کرده‌اند و نمک آن‌ها برداشت می‌شود.

اشتراک گذاری مطلب با دیگران :